Expo שמחה להודיע על הכנס המדעי ה-8 לרוקחות בישראל ע"ש מגר' אבי רז

הכנס יעסוק בתרומתו של הרוקח לתחום הרפואה בישראל בהיבט מקצועי, קליני ומעשי וכן בהיבטים שונים הכרוכים בעבודתו היומיומית של הרוקח: השתלבותו בתחומי הייעוץ, החינוך לבריאות וליווי החולים, השתלבותו במתן טיפולים שעד כה ניתנו רק על ידי רופאים, תרומתו לטיפול באוכלוסיות שונות, זכויותיו מול החולים, תמורות שחלו במעמדו ותפקידו של הרוקח הקהילתי, ועוד.

בנוסף, יוצגו בכנס עדכונים מקצועיים.

במהלך הכנס נתמקד בנושאים הבאים:

מירשם לאומי       

מתן מענה ברשתות חברתיות                                                                               

פרוייקט יעוץ רוקחי בתחום הסוכרת במיקוד קופ" כללית 

מדוע הרוקח צריך להכיר את עמותת  Caregivers ישראל?                                                                                                   

בית מרקחת מתוק- מהלכה למעשה                                                                                                                                                                                                                                                      

עדכונים בטיפול בסוכרת  

עדכונים בקנאביס רפואי  

נשמח לראותכם.

יו"רהכנס:

פרופ' איתמר רז, יו"ר המועצה הלאומית לסוכרת                           

 ד"ר ורדית קלמרו, המרכז הישראלי לחקר וקידום מדיניות בסוכרת, מכון גרטנר