MEDICAL Expo שמחה להודיע על כנס אחיות הסוכרת של אזור חיפה והצפון.
הכנס יתקיים ב-10 באפריל במלון דן כרמל חיפה בין השעות 08:30-15:00.

כנס זה עוסק בהיבטים בטיפול בחולה הסוכרתי, תוך התמקדות באחות הסוכרת ובתפקידה הייחודי במערך המטפל בחולה. מעורבות האחות בכל שלבי הטיפול - בין אם מדובר ברובד המקצועי או ברובד האישי - מחייבת עדכון תמידי של ידע, חשיפה לחידושים בתחום, וקיום תקשורת בינאישית חיובית.

בכנס זה נתמקד בשיקולים בהחלטה הטיפולית במחלת הסוכרת. בנוסף, יוצגו הנושאים הבאים:

  • שינוי הפרדיגמה הטיפולית בסוכרת
  • סוכרת והיפרליפדמיה
  • טיפול משולב בסוכרת
  • קווי הנחייה בהתאמה אישית
  • קווי ההנחיה לטיפול בסוכרת 2019 והשפעתם על הפרקטיקה היומיומית במרפאה
  • היבטים טכנולוגיים בטיפול בסוכרת
  • אפליקציה לחולי סוכרת  ככלי לדבקות בטיפול
  • כיצד משפיעה ההשמנה על קביעת הטיפול
  • שיקולים פרמקולוגים בבחירת הטיפול בסוכרת
  • הקשר בין תזונה ומיקרוביום


נשמח לראותכם.

יו"ר הכנס:
רחל שנטל, מתאמת  סוכרת מבוגרים, רמב"ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם, חיפה