כנס ירושלים לאסתמה ו COPD

בעשור הראשון של המאה ה-21 חלו חידושים בתחום הטיפול במחלות ריאה, באלרגיה ובאסתמה לאור ההתקדמות בהבנת המנגנונים הגורמים להתפתחות מחלות אלו. טכנולוגיות מתקדמות הוכנסו לשימוש וחולים רבים נהנו מהארכת חיים ומשיפור איכותם.

עם זאת, שיעור החולים לא רק שאיננו פוחת, אלא אף עולה והדבר מצריך המשך מחקר אינטנסיבי, פיתוח דרכי מתן נסבלות של תרופות, התאמת הטיפול המיטבי לחולה ובמקביל – נקיטת דרכי מניעה אפשריות.

בכנס יוצגו עדכונים בטיפול באסתמה, באלרגיה ובמחלות ריאה, תוך התייחסות להשפעתן ההדדית. בנוסף, תיערך בכנס סדנת משאפים .                                                                                                  

 

בין הנושאים אשר יוצגו בכנס:

תפקודי ריאה ומבוא לאסתמה                                                                                                    

הטיפול הביולוגי באסתמה חמורה

אסתמה מסוג 2: נקודות המבט של רופא המשפחה בטיפול בחולי אסתמה ו-COPD  

תפקיד הסטרואידים בטיפול במחלת ריאות חסימתית כרונית

אסתמה: שימוש ביתר בוונטולין ויעילות שיטת ה-SMART

השגת שליטה באסתמה

הנחיות ה-GOLD ושימוש במרחיבי סמפונות ארוכי טווח  

נשמח לראותכם.

יו"ר הכנס: יו"ר- ד"ר אריאל רוקח, מנהל השירות הנשימתי, המרכז הרפואי שערי צדק, ירושלים