MEDICAL Expo שמחה להודיע על כנס נצרת לסוכרת והשמנה.
הכנס יתקיים ב-10 ביולי 2019 במלון גולדן קראון נצרת בין השעות 08:30-15:00.

מאז ניתנה זריקת האינסולין הראשונה בינואר 1922, נעשים ניסיונות אינטנסיביים למצוא טיפול יעיל למחלה אשר תפוצתה נמצאת בעלייה מתמדת בחברת השפע המערבית. סוכרת נחשבת כמחלה מאתגרת לריפוי, בשל הסיבוכים אשר עשויים להתפתח כתוצאה חוסר איזון הסוכר ובשל הקושי להגיע לאיזון. נוסף על כך, היא מהווה זרז להתפתחות מחלות נוספות.

השמנת יתר הוגדרה בשנים האחרונות כמגיפה עולמית. המחקר המשגשג בתחום זה, הניב מגוון טיפולים – תרופתיים וכירורגיים.

מטרת הכנס היא להציג תמונת מצב עדכנית של הטיפול בסוכרת ובהשמנה על היבטיהם השונים.

בין הנושאים בהם נעסוק בכנס:

  • מניעה וטיפול בסוכרת ממבט המשפחה ומבטו של רופא המשפחה   
  • מימוש הפוטנציאל בשימוש ב-GLP-1 RA בטיפול בסוכרת מסוג 2
  • מיקום SGLT2 באלגוריתם הטיפולי של חולי סוכרת
  • אינרציה קלינית, ואיזון הסוכרת מסוג 2 
  • ממחקרים קליניים לעולם האמיתי
  • עדכונים בסוכרת סוג 2 בילדים ומתבגרים ש

      

נשמח לראותכם.

יו"ר הכנס:
פרופ' נעים שחאדה,
מנהל המכון לאנדוקרינולוגיה, סוכרת ומטבוליזם, רמב"ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם, הפקולטה לרפואה, הטכניון, חיפה. נשיא האגודה הישראלית לסוכרת