MEDICAL Expo שמחה להודיע על כנס נצרת לרופאי הילדים.
הכנס יתקיים ב-10 ביולי במלון גולדן קראון נצר בין השעות 08:30-14:30

מטרת הכנס הינה להציג עדכונים במניעה, באבחון ובטיפול במחלות ילדים ובסוגיות הנוגעות לרפואת ילדים. במהלך הכנס יוצגו טיפולים וטכנולוגיות חדשים. כמו כן יוצגו מקרים מלמדים.

בין הנושאים בהם נעסוק:

  • הגישה לילד עם פרוטאינוריה 
  • הגישה לילד עם קומה נמוכה   
  • הגישה לבירור וטיפול בתסמונות אפילפטיות בילדים
  • מניעת סרטן צוואר הרחם
  • תסמונת האנטר
  • תסמונת POMPE
  • אטופיק דרמטיטיס וזיהומי עור משניים בילדים
  • אוושה בילדים
  • מחלת וילסון בילדים      

 

נשמח לראותכם.

יו"ר הכנס:
פרופ' רונן שפיגל,
מנהל מחלקת ילדים ב', מרכז רפואי העמק, עפולה, מזכיר וממלא מקום יו"ר החברה הישראלית למחלות מטבוליות