MEDICAL Expo שמחה להודיע על כנס ירושלים לעדכונים באונקולוגיה.

מטרת כנס זה הינה להציג את החידושים והעדכונים האחרונים באבחון ובטיפול במחלות אונקולוגיות. במהלך הכנס יוצגו גישות שונות וחלופות בטיפול.

בין הנושאים בהם נעסוק:

  • הפרדיגמה הטיפולית החדשה ב-RCC               
  • עדכונים בטיפול במלנומה                                                         
  • טיפול ממוקד מטרה כטיפול משלים במלנומה                
  • בלוטת התריס בהריון והיפרתירואידזם
  • בדיקות גנומיות בסרטן שד מוקדם                    
  • אופטימיזציה של הטיפול בחולות סרטן שד מסוג HER2 חיובי                              
  • סרטן שד גרורתי חיובי להורמונים                                             
  • טיפול בסרטן ריאה מסוג  SCLC                         
  • אימונותרפיה באנדומטריום                                          
  • טיפולים חדשניים בגישה ניתוחית בגרורות בעצמות       


נשמח לראותכם.


יו"ר הכנס:
פרופ' תמר פרץ, מנהלת מכון שרת לאונקולוגיה, המרכז הרפואי הדסה עין כרם, ירושלים