MEDICAL Expo שמחה להודיע על כנס כאב ירושלים –  רופא המשפחה בחזית הכאב

הכנס עוסק בטיפול בסוגי כאב שונים ובגישות שונות לטיפול בכאב. במהלך הכנס נציג עדכונים בטיפול בכאבים וחלופות בטיפול. כמו כן נדון בהתמכרות לתרופות מרשם ובדרכים להתמודד עימה.

בין הנושאים בהם נעסוק:

התמכרויות לתרופות מרשם: על תרופות מרשם והתמכרות; עשרת הדברות של המכור המוצלח - מה על רופא המשפחה לדעת?

IMS דיקור יבש – מתיאוריה למעשה: מבוא לכאב מיופציאלי; טיפול בכאב מיופציאלי באמה; התנסות בדיקור יבש; המסע החברתי לתיקון הרפואה הציבורית         

עדכונים בטיפול בכאב: מיגרנה; מיגרנה – הצד הסובל; כאב מתפרץ                 

נשמח לראותכם.

יו"ר: ד"ר ורד סימוביץ, יו"ר החוג לטיפול בכאב, איגוד רופאי המשפחה. מנהלת רפואית, חטיבת התפעול, מכבי שירותי בריאות