Expo Medical שמחה להודיע על כנס השרון לסוכרת ומחלות לב

העלייה בשכיחות מחלות הסוכרת קשורה לעלייה בשכיחותן של מחלות לב. הפנימאי והאנדוקרינולוג נדרשים להתעדכן בצורה שוטפת בטכנולוגיות הטיפול העומדות לרשותם, על מנת למקסם את היענות המטופל, את הצלחת הטיפול ואת היכולת למנוע תחלואה נלווית.

במהלך הכנס נתעדכן בטיפולים ובגישות חלופיות לטיפול, תוך התאמתם אופן אישי למטופל.

בין הנושאים בהם נעסוק:

טיפול משולב: מתי מתחילים     

הדור השני של אינסולינים בזאליים       

GLP2  אינהיביטור                                

מימוש הפוטנציאל בטיפול בסוכרת עם GLP-1 חד שבועי חדש    

נשמח לראותכם.

יו"ר הכנס: ד"ר זוהאדי אגבריה, מומחה לאנדוקרינולוגיה, סוכרת, רפואה פנימית ומשפחה, מחוז שרון שומרון, שירותי בריאות כללית